Gym Series

Terminus Gym Pro - BLACK

HK$990.00

Terminus Gym Pro - RED

HK$990.00

Terminus Gym Duff - TURQUOISE

HK$990.00

Terminus Gym Duff - YELLOW

HK$990.00

Terminus Gym Duff - RED

HK$990.00

Terminus Gym Ace - RED

HK$760.00

Terminus Gym Ace - BLUE

HK$760.00

Terminus Gym Ace - BLACK

HK$760.00